Opis parametrów TG w hotspocie

Jeśli nasze radio nada na TS2 i grupie 1008 i będziemy mieli taki zapis w jednej z definicji sieci to przekaże nasz głos do sieci, która ma ten zapis na TS1 i dla TG8. Jeśli ta sieć, w której mamy taką definicje będzie miała transmisje na TS1 TG8 to przekaże na radio na TS2 i na TG1008. Jeśli np na radio nadamy na TG1008 ale na TS1 to nasza rozmowa na TG1008 nie trafi do tej sieci gdyż nie pasuje do reguły. – Jasne ?!? może inaczej….

Istotnym elementem konfiguracji DMRGateway jest użycie składni TGRewrite

TGRewrite=fromSolt,fromTG,toSlot,toTG,range

TGRewrite pozwala nam mapować grupy rozmowne pomiędzy radiem a siecią cyfrową i odwrotnie. Opisze to na przykładach

TGRewrite=2,1008,1,8,1

Załóżmy, że chcemy aby używane grupy rozmowne na naszym radiu TG7 TG8 poszły do danej sieci na której są używane możemy zrobić to w postaci jednego zapisu:

TGRewrite=2,7,2,7,2

Jeśli chcesz mieć na swoim hotspocie simplex grupe TG 8 na szczelinie czasowej TS2 należy regułę TGrewrite napisać następująco:

TGRewriteX=2,8,1,8,1

Wprowadzenie numeracji w nazwie TGRewrite np TGRewrite0 pozwala nam na dostęp do reguł przepisywania w trybie 'Quck Edit’ w dasboard Pi-Star. Jeśli nie będzie numerów w TGRewrite to trybie 'Quick Edit’ będzie dostępna tylko pierwsza reguła wpisana.

Użyliśmy tu 'range’ ostatniego parametru w składni TGRewrite dzięki temu DMRGateway wie, że jeśli na radio pojawi się trafik na TG7 do TG8 na TS przekaże dane z tych grup na te siec w której są te zdefiniowane reguły na TS2 do TG7 lub TG* w zależności od numeru źródłowej grupy i na odwrót.

W naszych rozważaniach dotyczących połączenia z siecią lokalna HBLink zakładamy, że np.: sieć BrandMeister jest siecią podstawową a pozostałe definiowane w DMRGateway jako dodatkowe. Dlatego w tym przypadku w definicji sieci Brandmeister wpisujemy reguły:

PassAllTG=1
PassAllTG=2

co oznacza, że wszystko co nie pasuje do reguł wpisanych w innych sieciach w DMRGateway będzie przekazywane z radia TS1 na TS1 do BM i z radia TS2 na TS2 do BM i odwrotnie. Mapowanie grup robimy tylko w definicjach innych sieci w DMRGateway w sposób opisany powyżej przykładach.

źródło: sq2ong