AT D868UV – programowanie

Na początek trzeba wyjaśnić kilka kwestii związanych z zasadą: TX, Kontakty, RX group, Strefami, i w końcu samymi TGTS. Ale po kolei.

Samo programowanie nie jest skomplikowany jak już się pojmie jak to jest…. Zasada programowania jest taka sama na każdym radiu DMR.

 1. Włączamy oprogramowanie
 2. Wybieramy z listy po lewej Digital/Radio ID list

Wpisujemy swój DMR ID

4. następnie wybieramy Talk Groups / Grupy rozmówców

Wypełniamy grupy zgodnie ze schematem z pliku – TG260-Poland (1337 pobrań )

5. Receive Group Call List – to służy nap tylko do celów 'słuchania’ jak nie wypełnimy niczego to nasze radio będzie głuche jak pień.

Zasada jest taka: np.: TG 260 musi mieć RX ustawiony na tą samą grupę czyli 260!

6. Channel!
tu jest zabawa 🙂

na przykładzie programowania lokalnej częstotliwości DV 433.575

 1. Channel name (nazwa kanału) – wpisz co chcesz to tylko nazwa wyświetlana na ekranie
 2. Receieve frewuency RX (częstotliwość nasłuchu)
 3. Transmit frewuency TX (częstotliwość nadawania)
 4. Channel Type (typ kanału) – w anytonie wartość tego pola może przybrać kilka wartości: A- analog; D-digital; A+D TX A; D+A TX D,
 5. Ttansmit Power (moc nadawania) – pole przyjmuje 4 wartości: Low; Midium; High; Turbo – zakres mocy w AT-D868UV jest od 0,5-7,5 W
 6. Band Width (szerokość kanału) – 12,5 i 25 k
 7. TX Permit – jak ma się zachowywać nadajnik, kiedy dana częstotliwość jest zajęta.
 8. CH Scan List – można przy programowaniu poszczególnych kanałów od razu dołożyć go do odpowiedniej listy skanowanych
 9. APRS Report – raportowanie ramek APRS
 10. APRS Report Channel – wybiera się na którym kanale – patrz tu.

DIGITAL

 1. Contact – tu wybieramy kontakt, czyli wcześniej ustawione pola Talk Groups
 2. Radio ID – wybieramy nasze ID 
 3. Color Code (kod kolorystyczny) – odpowiednik CTCSS w analogowej łączności wartość możeby wybierać z zakresu 0-15. Przy czym 0 znaczy brak
 4. Receive Group List (grupa odbiorców) – czyli te grupy które chcemy słuchać
 5. Digital Encryption – kodowanie transmisji
 6. Encryption Type – rodzaj kodowania

Resztę funkcji nie potrzebujemy przy łącznościach typu Direct.