Proszę skorzystać z poniższego formiarza ew.:

[DMR]: 433.575 MHz
[BM]: TG26094 – grupa krakowska
[VHF]: 145.550 MHz Kraków
HBL-Kraków : TG7
[HH]: 4200000034 ext. 2

Prywatna sieć łączności:
[DN]: DNTG19
[DN_VoIP]: 11010
Więcej na stronie www.dragon-net.pl

Formularz: