Rejestracja w sieci HamDMR

Aby rozpocząć swoje pierwsze kroki w DMR w pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować swoją stację w sieci DMR .

Musisz mieć skan swojej licencji krótkofalarskiej. Plik ten będzie potrzebny podczas rejestracji. Następnie musisz otworzyć stronę internetową https://register.ham-digital.org/ w celu zgłoszenia rejestracji w sieci DMR. Postępuj według podanych poniżej wskazówek.

Krok 1: Wybór stacja indywidualna czy przemiennik

W pierwszym kroku musisz podać znak wywyławczy i dokonać wyboru:

 • Rejestracji indywidualnej stacji krótkofalarskiej (w tym prywatne hotspoty i prywatne przemienniki)
 • Rejestracji dla przemiennika, bramki radioamatorskiej itp.
 • Rejestracji dla przemiennika, bramki radioamatorskiej itp.

Wybierz pierwszą opcję

” Register sevices for an individual callsign (including private hotspots and private repeaters)”

i wpisz swój znak wywoławczy w pole CALLSIGN. Zaakceptuj OK.

Krok 2: Wybór sieci

W kroku drugim aby uzyskać przydział identyfikatora do sieci DMR zaakceptuj OK.

Krok 3: Informacje o danych użytkownika

W tym kroku mamy możliwość zapoznania się z informacją jakie dane są potrzebne i informacje o ich przechowywaniu. Jeśli wyrażamy zgode musimy kliknąć na końcu strony na „Accept Data Protection and Storage Regulations

Krok 4: Szczegółowe dane użytkownika

W tym kroku należy rzetelnie wypełnienić podać swoje dane. Wypełnij pola oznaczone czerwonym krzyżykiem. Wymagane jest podanie pełnych danych. Bez tego nie zostanie przyznany dostęp do sieci.

Podaj:

 • imię
 • nazwisko
 • tekst jaki będzie wyświetlany w innych radiotelefonach podczas rozmowy (np. Twój znak – imię)
 • adres e-mail
 • państwo – jest zgodne ze znakiem przydzielane automatycznie
 • region – wybór województwa (jeśli będzie podwójne, to po naciśnięciu OK zostaniesz zpytany o szczegóły)
 • miejscowość
 • kod pocztowy
 • ewentualny komentarz do administracji (raczej wymaga angielskiego)

Po kliknięci OK, możliwe że pojawi się ponownie wybór województwa, jeśli poprzednio wybrano podwójne województwo.

Visual name” będzie wyświetlany obok Twojego znaku podczas rozmowy na radiu u innych użytkowników.

Twoje nazwisko oraz e-mail nie zostaną udostępnione innym, nawet trzecim podmiotom.

W zależności od Twojego położenia geograficznego – system wymaga informacji o regionie/kraju/itp. aby prawidłowo łączyć Cię z DMR-ID.

Twój identyfikator DMR-ID będzie przysłany na podany przez Ciebie adres E-MAIL w rejestracji

Krok 5: HAM-DMR – przesłanie pliku z licencją krótkofalarską

Pojawi się okienko do wgrania pliku graficznego typu jpg z Twoją zeskanowaną licencją krótkofalarską (z przydzielonym znakiem krótkofalarskim). Plik maksymalnie 800 kB.

Po dokonaniu rejestracji – na wskazany przez Ciebie adres e-mail adminitrator wyśle link potwierdzający i aktywujący rejestrację. Po kilku dniach powinieneś otrzymać upragniony identyfikator DMR-ID.

Na tej stronie możemy sprawdzić jaki znak ma DMR ID (jeśli jest zarejestrowany) lub odwrotnie:

https://ham-digital.org/dmr-userreg.php

Warto zapoznać się z lekturą:

Źródło: inradio.pl