Uwaga
Przedstawiona poniżej konfiguracja absolutnie nie zmienia dotychczasowej obsługi sieci DMR BrandMeister przez hotspota, a wręcz przeciwnie – rozszerza jego możliwości o obsługę dodatkowych sieci takich jak DMR+, HBLink czy reflektorów.


Zmianie uległy porty:
MASTER S – 55570,
MARSTER D – 55571,
MASTER RPT – 55572,

Konfiguracja podstawowa
Konfigurację hotspota rozpoczynamy od uruchomienia edytora SSH:

Configuration > Expert > SSH Access

Po zalogowaniu wykonujemy komendy:

rpi-rw
sudo nano /root/DMR_Hosts.txt

Przewijamy okno na sam dół i dopisujemy sekwencję:

Dla hotspota Simplex:

HBLink_DMR 0000   krakow.hblink.network   passw0rd 55570

Dla hotspota Duplex:

HBLink_DMR 0000   krakow.hblink.network   passw0rd 55571

Przy wpisywaniu odstępy tworzymy klawiszem tabulatora, nie spacji. Zapisujemy (ctrl+x) Y [enter] wprowadzone zmiany i wychodzimy z trybu edycji.

Wykonujemy kolejną komendę:

sudo nano /root/ipv4.fw

Na końcu dopisujemy dwie poniższe linijki:

Dla hotspota Simplex:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 55570 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 55570 -j DSCP --set-dscp 46

Dla hotspota Duplex:

iptables -A OUTPUT -p udp --dport 55571 -j ACCEPT
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp --dport 55571 -j DSCP --set-dscp 46

Zapisujemy wprowadzone zmiany i wychodzimy z trybu edycji.

Wykonujemy kolejną komendę:

sudo pistar-firewall

Na zakończenie tego etapu wybieramy na głównym panelu pi-stara:

Configuration > Update

Edycja pliku DMRGateway
Plik ten zawiera m.in. opisy i paramery poszczególnych sieci, które będą dostępne z naszego HotSpota. Aby przejść do jego edycji należy w panelu pi-stara wybrać:

Configuration > Expert > Full Edit > DMR GW

W oknie edycyjnym pokaże się aktualna jego zawartość. Teraz przechodzimy do uzyskania odpowiedniego tekstu konfiguracyjnego w zależności od serwera, do którego chcemy się podłączyć oraz od typu naszego hotspota.

[General]
RptAddress=127.0.0.1
RptPort=62032
LocalAddress=127.0.0.1
LocalPort=62031
RuleTrace=0
Daemon=1
Debug=0
RFTimeout=10
NetTimeout=10

[Log]
DisplayLevel=0
FileLevel=1
FilePath=/var/log/pi-star
FileRoot=DMRGateway

[Voice]
Enabled=1
Language=en_GB
Directory=/usr/local/etc/DMR_Audio

[Info]
zostawiamy tak jak jest

[XLX Network]
zostawiamy tak jak jest

[DMR Network 1]
zostawiamy tak jak jest - jest to połączenie z BM

[DMR Network 2]
zostawiamy tak jak jest - zazwyczaj jest to DMR+

[DMR Network 3]
Enabled=1
Name=HBL_Krakow
Address=krakow.hblink.network
Port=[odpowiedni do HS]
TGRewrite0=2,7,2,7,1
TGRewrite1=1,8,1,8,1
....
Password=passw0rd
Location=1
Debug=0

Dla HS typu Simplex

[DMR Network 3]
Enabled=1
Name=HBL-Krakow
Address=krakow.hblink.network
Port=55570
TGRewrite0=2,6,2,6,1
TGRewrite1=2,7,2,7,1
TGRewrite2=2,8,2,8,1
TGRewrite3=2,1324,2,1324,1
TGRewrite4=2,7781,2,7781,1
TGRewrite52,911,2,911,1
TGRewrite6=2,9999,2,9999,1
TGRewrite7=2,94,2,94,1
TGRewrite8=2,50,2,50,6
TGRewrite9=2,15,2,15,1
TGRewrite10=2,26,2,26,1
TGRewrite11=2,60,2,60,1
TGRewrite12=2,61,2,61,1
TGRewrite13=2,71,2,71,2
TGRewrite14=2,81,2,81,2
TGRewrite15=2,26000,2,26000,11
TGRewrite16=2,1260,2,260,1
TGRewrite17=2,260902,2,260902,1
TGRewrite18=2,2149,2,2149,1
Password=passw0rd
Location=0
Debug=0

Dla HS typu Duplex

[DMR Network 3]
Enabled=1
Name=HBL-Krakow
Address=krakow.hblink.network
Port=555701
TGRewrite0=1,6,1,6,1
TGRewrite1=2,7,2,7,1
TGRewrite2=1,8,1,8,1
TGRewrite3=1,1324,1,1324,1
TGRewrite4=1,7781,1,7781,1
TGRewrite5=2,911,2,911,1
TGRewrite6=2,9999,2,9999,1
TGRewrite7=2,94,2,94,1
TGRewrite8=2,50,2,50,6
TGRewrite9=2,15,2,15,1
TGRewrite10=2,26,2,26,1
TGRewrite11=2,60,2,60,1
TGRewrite12=2,61,2,61,1
TGRewrite13=2,71,2,71,2
TGRewrite14=2,81,2,81,2
TGRewrite15=1,26000,1,26000,11
TGRewrite26=1,1260,1,260,1
TGRewrite17=2,260902,2,260902,1
TGRewrite18=2,2149,2,2149,1
Password=passw0rd
Location=0
Debug=0

Dla RPT

Trzeba indywidualnie ustalać

Po znalezieniu odpowiedniego pliku i wprowadzeniu w nim niezbędnych zmian należy go skopiować i wkleić do okna edycji DMR GW zamieniając jego poprzednią zawartość. Na koniec należy koniecznie zapisać zmiany naciskając klawisz Apply Changes

Plik konfiguracyjny zawiera wiele różnych parametrów i ustawień ale również parametry sieci, do których możemy się podłączyć, i tak:

[XLX Network] – reflektor XLX
[DMR Network 1] – sieć BrandMeister
[DMR Network 2] – sieć DMR+ -> Dodanie sieci DMR+
[DMR Network 3] – sieć HBLink

Parametr Enabled=1 oznacza, że dana sieć będzie dostępna i obsługiwana przez naszego hotspota

Na koniec warto wspomnieć o parametrach:
TGRewrite, TypeRewrite, SrcRewrite, PassAll

ale to już temat na inny artykuł.

Opis Grup rozmówców dostępny w innym artykule