Krakowski lokalny reflektor XLX260-C YSF<->DMR

Krakowski XLX260-C zmienił nazwę na PL YSF-Krakow 57061 Jest to nod dostępowy a systemu DMR oraz YSF.
Więcej w innym atrykule…

pozdrawiam i życzę miłej lektury.

Krakowski lokalny reflektor jest częścią reflektora XLX260 utworzonego dla sieci HBLink. Poszczególne moduły tego reflektora przypisane są do:
Moduł A – YSF-HBLink Polska
Moduł B – YSF Kutno
Moduł C – YSF Kraków

Poniżej pokazuję dwa sposoby połączenia się z reflektorem XLX260-C. Dokonać tego można poprzez konfigurację HS bądź bezpośrednio poprzez przemiennik sieci Fusion (C4FM), pod warunkiem, że jest on podłączony do sieci i umożliwia podłączenie do wybranego reflektora i modułu, ale skupmy się na HotSpocie.

Sposób_1:

Konfigurację HS rozpoczynamy od uruchomienia obsługi sieci YSF. W tym celu w panelu głównym hotspota wybieramy Configuration. Włączamy obsługę sieci YSF i zatwierdzamy klawiszem Apply Changes.

Po odświeżeniu się okna przechodzimy do sekcji Yeasu System Fusion Configuration. Z rozwijanej listy wybieramy bramkę startową FCS00290 i zatwierdzamy ten wybór klawiszem Apply Changes.

Po odświeżeniu ekranu przechodzimy do sekcji Expert > MMDVMHost.
Wypełniamy poszczególne:
Enable: 1
LocalAddres: 127.0.0.1
LocalPort: 3200
GatewayAddress: 80.211.208.227
GarewayPort: 42000
Debug: 0
ModeHang: 5

Zatwierdzamy klawiszem Apply Changes.

Po powrocie do głównego okna HS zauważymy w lewym dolnym rogu informację, że jesteśmy połączeni z siecią YSF i zlinkowani z branką Room: PL YSF-HBL.

Na koniec w kocfiguracji w sekcji DMR Configuration zmieniamy
moduł XLX zgodnie ze zdjęciem poniżej.

Zatwierdzamy ApplyChanges

Sposób_2:

w przygotowaniu…