Najpopularniejsze skróty i zwroty operatowskie

ABT – około, mniej więcej
AC – prąd zmienny
ADR – adres
AER, ANT – antena
AM – modulacja amplitudy
AM – przed południem
AMP, AMPS – amperomierz
AR – znak zakończenia nadawania
AS – czekać
AURORA – zorza polarna
 
BAND – pasmo, zakres
BCI – zakłócenia odbioru radiowego
BEACON – radiolatarnia amatorska
BEAM – antena kierunkowa
BEST – najlepszy
BK – przerwa
BOOK – książka
BOX – skrytka pocztowa
BUG – klucz półautomatyczny
BUREAU – biuro
BFO – oscylator do odbioru telegrafii
 
CALL – wywołanie, znak wywoławczy
CC – sterowany kwarcem
CFM – potwierdzam
CHIRPY – świergotliwy
CITY – miasto
CLEAR – pogodnie
CLICS – trzaski od klucza przy nadawaniu
CLOSE (CL) – zamykam stację
CLUB STATION – stacja klubowa
CLUB – klub
CONTEST – zawody
COPY – odebrałem
CP – przeciwwaga
CQ – wywołanie ogólne
CRD – karta
CUL – do usłyszenia później
CW – telegrafia

DAY – dzień
DC – prąd stały
DE – od, z
DEAR, DR – drogi, kochany
DIPLOMA – dyplom
DIRECT – bezpośrednio
DX – odległy, rzadki
 
EAST – wschód
ELBUG – klucz elektroniczny
EU – Europa
EX – były
 
FAN – amator
FINAL – końcowy
FM – z, od, modulacja częstotliwości
FONE – fonia
FOTO – fotografia
FREQ, FQ – częstotliwość
FROM – od
FROST – mróz
FUSE – bezpiecznik
FULL – pełny dokładny
 
GAIN – wzmocnienie, zysk
GM – dzień dobry (rano)
GN – dobranoc
GD – dzień dobry
GMT – czas według Greenwich
GND – uziemienie, ziemia
GUD – dobry, dobrze
 
HAM – nadawca krótkofalowiec
HAPPY – szczęśliwy
HET – heterodyna
HF – wysoka częstotliwość
HI – śmieję się, zabawne
HOME MADE – domowa robota
HPY NEW YEAR – szczęśliwego nowego roku
HQ – zarząd główny
HZ – herc
 

I AM – jestem
IARU – Międzynarodowa Unia Radioamatorska
INFO – informacja
INPUT – wejście, moc doprowadzona
 
K – proszę nadawać
KC, KHZ – kiloherc
KEY, KY – klucz
 
LETTER, LTR – list
LIS – licencja
LOG – dziennik stacyjny
LONG – długi
LUCK – szczęście, powodzenie
 
MADE – wykonany, zrobiony
MARRY XMAS – wesołych świąt Bożego Narodzenia
MB – pasmo w metrach
MEZ – czas środkowoeuropejski
MHZ – megaherc
MIKE, MK – mikrofon
MIN, MINS – minuta
MIKSER – mieszacz
MOD – modulacja
MTR – metr, przyrząd
 
NAME – imię
NEG, NG – ujemny, zły, niedobry
NEW – nowy
NEW YEAR – nowy rok
 
OLD – stary
OM – stary przyjaciel
OK. – wszystko w porządku odebrałem
OUT – moc wyjściowa
 
PA – stopień końcowy
PIRATE – nielicencjonowany
POWER, PWR – energia, moc
PSE – proszę
 
REPORT, RPRT – raport
RIG – urządzenie
RPT – powtórzyć, powtórzę, powtarzam
RX, RCVR – odbiornik
RTBM – antena obrotowa kierunkowa
 
SKED – umówiona łączność
SSB – modulacja jednowstęgowa
SWL – krótkofalowiec-nasłuchowiec
SWR – współczynnik fali stojącej
 
TIME – czas
TKS, TNX, TKU – dziękuję
TONE – ton
TVI – zakłócenia w telewizji
 
UNLIS – nielicencjonowany
UTC – czas uniwersalny
 
VFO – oscylator przestrajany
VIA – przez
VY 73 – najlepsze życzenia
 
XTAL – kwarc, kryształ kwarcowy
XYL – żona
XXX – sygnał ponaglenia
 
YL – panna, młoda pani
 
55 – ściskam dłoń
73 – najlepsze życzenia
88 – całuję, ucałowania
99 – nie nadawaj, zmykaj, idź precz, przepadnij